ผู้บริหารโรงเรียน

นายณรงค์  ทารัตน์

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

แนะแนว

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
   
 

นางวาสนา บุบผา
วุฒิการศึกษา..วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
วิชาเอกจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้างานแนะแนว)