ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมศรี  งามดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

งานห้องสมุด

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
   
  นางสาวสุธาทิพย์ มูลอุดม
วุฒิการศึกษา..ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
วิชาเอกบรรณารักศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 
1 1 1