ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมศรี  งามดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายละเอียดการแข่งขัน เขียนโดย นายสราวุธ ชาติครบุรี 235
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เขียนโดย นายสราวุธ ชาติครบุรี 202
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เขียนโดย นายสราวุธ ชาติครบุรี 152
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ฯ เขียนโดย นายสราวุธ ชาติครบุรี 190
มอบเกียรติบัตรการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย นายสราวุธ ชาติครบุรี 221
มอบรางวัล แข่งทักษะภาษาไทย เขียนโดย นายสราวุธ ชาติครบุรี 196
มอบรางวัล แข่งขันหุ่นยนต์ เขียนโดย นายสราวุธ ชาติครบุรี 185
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ เขียนโดย นายสราวุธ ชาติครบุรี 259