ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมศรี  งามดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายละเอียดการแข่งขัน เขียนโดย นายสราวุธ ชาติครบุรี 274
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เขียนโดย นายสราวุธ ชาติครบุรี 232
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เขียนโดย นายสราวุธ ชาติครบุรี 188
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ฯ เขียนโดย นายสราวุธ ชาติครบุรี 224
มอบเกียรติบัตรการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย นายสราวุธ ชาติครบุรี 260
มอบรางวัล แข่งทักษะภาษาไทย เขียนโดย นายสราวุธ ชาติครบุรี 226
มอบรางวัล แข่งขันหุ่นยนต์ เขียนโดย นายสราวุธ ชาติครบุรี 209
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ เขียนโดย นายสราวุธ ชาติครบุรี 283