ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมศรี  งามดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

อัตลักษณ์

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

 

                                                 อัตลักษณ์ของโรงเรียน                                               

ยิ้ม ไหว้ สวัสดี เป็นศักดิ์ศรีของลูก ป.บ.