ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมศรี  งามดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

คำขวัญ สัญลักษณ์

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

 

                                                 คติพจน์ของโรงเรียน                                                  

                                              สิกขา สมฺปนฺโน ภวํโหติ

                                         ผู้สมบูรณ์ด้วยการศึกษาเป็นผู้เจริญ

 

 

                                                 คำขวัญของโรงเรียน                                                  

 

โรงเรียนดี กีฬาดัง การเรียนเด่น เน้นระเบียบวินัย

 

 

                                                 ปรัชญาของโรงเรียน                                                  

เป็นคนดี มีคุณธรรม

 

 

                                                     สีประจำโรงเรียน                                                     

                                                      แดง – ขาว

 

 

                                                 อักษรย่อของโรงเรียน                                                  

ป.บ.

 

 

                                                 ต้นไม้ประจำโรงเรียน                                                   

                                                         ต้นพิกุล

 

 

                                                     ดอกไม้โรงเรียน                                                       

                                                        ดอกพิกุล