ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมศรี  งามดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

รายละเอียดการสมัคร

ลงทะเบียนทีม

ชื่อทีม ผู้เล่นคนที่ 1
ลูกกอกพิฆาต นาย ธนพัฒน์ พละการ
ลูกชาวนาFC ด.ช ศักดิ์นฤน บุพลับ
F.C ก๊อก แก็ก นาย อาทิตย์ อุดมทรัพย์ 3/3
Long do นายพิสุทธิ์ ศรีทอง
สู่แค่ขาหักF.C ด.ช.เกียรศักดิ์ ทูคำมี
เวลไม่ถึง. อย่าทลึ่งหน้า นางสาว ศุภภรณ์ เจริญศิลป์ (หัวหน้าทีม)
กะบือมือลั่น นายพิสิฐพงศ์ ทองคำพันธุ์ ม. 4/3
ลูกคนจนFC ด.ช. ธนายุทธ งามล้น
PBVC. ด.ญ.วรปรัชญ์ ไกรสิงห์
PB.ลูกกะจ๊อก น.ส จิราพร พัวเจริญ
ลูกผู้ใหญ่ นางสาว เสาวณีย์ เกตุแก้ว
Yama5 นายธนภัทธ์ สุวรรฌรัตน์