ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมศรี  งามดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

Overview Overview Search Search
Overview
Number of Categories: 13
folder_images.png กลุ่มงานกิจการนักเรียน Files: 3
office.png กลุ่มงานงบประมาณและอำนวยการ Files: 0
desktop.png งานประกันคุณภาพ Files: 0
folder_video.png งานระบบดูแล Files: 0
folder_net.png งานแนะแนว Files: 0
design.png จัดซื้อจัดจ้าง Files: 0
folder_documents.png ดาวร์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ Files: 4
folder_music.png ศิลปะ Files: 0
folder_html.png สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม Files: 0
folder_favorite.png สุขศึกษาและพลศึกษา Files: 0
folder.png หนังสือราชการ Files: 0
book.png แผนงาน Files: 8
video.png โสตทัศนศึกษา Files: 1